На 14-ти май излезе новата версия Perl 5.14. Пълния списък с промените може да откриете на адрес http://search.cpan.org/~jesse/perl-5.14.0/pod/perldelta.pod. Ето някои от основните нови функционалности:

  • Много подобрения при работата с Unicode и поддръжка на Unicode 6.0
  • Клиентът CPAN вече може да се конфигурира автоматично, дори и без root достъп
  • Нов флаг r за оператора за заменяне (s///), който запазва стоността на оригиналната променлива и връща новата стойност
  • Нов синтаксис за деклариране на пакети: package Foo { ... }