Мейлинг листът е основният канал за комуникация на Sofia Perl Mongers. Абонирането става от тази страница.